Пристосування до способу життя лелек


Відповіді Біологія 7 клас ЗОШИТ для практичних робіт Т О Сало Різноманітність тварин ГДЗ 2015 рік » Допомога учням ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН Лабораторне дослідження 1: зовнішньої будови та руху кільчастих червів на прикладі черв'яка дощового або трубочника. Колір Що помітно на тілі? Реакція на дотик Довге, вузьке, кругле в поперечному перерізі, двобічна симетрія. Колір Коричнево - червоний Помітно сегменти. Шкіра волога Передній — голова, задній — анальний отвір в передній частині тіла потовщення називається пояском 1 — голова, 2 — поясок Не чути шурхоту на гладкій поверхні. Реакція - скручення тіла Лабораторне дослідження 2: будови черепашки мушлі черевоногих та двостулкових молюсків. Для жабурниці беззубки Форма Колір Довжина та ширина Зовнішній шар Середній шар Внутрішній шар Овальна, видовжена, яйцеподібна, передній кінець притуплений, задній — гострий, чає дві частини, без замкових зубів Зелену-вато - корич-невий довжина до 15 см Рогоподіб-ний складається з конхіоліну Порцеляно-вий товстіший світлий шар Перламут-ровий шар з блиском Для ставковика Колір Довжина Напрям завитків Кількість завитків Зеленувато-коричневий 4 — 7 см Спірально закручена вправо Чотири завитки Порівняльна таблиця мішлі молюсків. Мушля жабурниці Мушля ставковика Відмінні риси Складається з двох однакових частин. Цілісна Спільні риси Мушля має три шари: верхній, порцеляновий, перламутровий ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. ВИЯВЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ ПРИСТОСУВАНЬ ДО СПОСОБУ ЖИТТЯ У КОМАХ. Наземно-повітряне середовище Назва Тип крил Тип ротового апарату Тип ніг Забарвлення Бражник Дві пари великих яскравих крил Смоктальний ходильні яскраве Пристосування до способу життя лелек Перша пара пристосування до способу життя лелек, друга - перетинчасті гризучий ходильні попереджувальне Муха Задня пара крил відсутня — стала органом рівноваги Лижучий хоботок бігальні чорне Ґрунтове середовище Назва Тип розвитку Тип ротового апарату Тип ніг Забарвлення на етапі личинки Капустянка неповний пристосування до способу життя лелек копальні біле з коричневим Буряковий довгоносик повний гризучий копальні коричневе Водне середовище Назва Форма тіла Тип ніг Пристосування до способу життя лелек ротового апарату Жук-плавунець Овальна, обтічна плавальні гризучий Жук - вертячка Овальна, обтічна Задні пари ніжок вкорочені та розширені наче ласти плавальні гризучий Паразитичний спосіб Назва Наявність крил Тип ніг Тип ротового апарату Блоха відсутні стрибальні Колючо-сисний Клоп відсутні Ходильні або плавальні Колючо-сисний Воша відсутні Ходильні на кінці мають кігтик Колючо-сисний Таблиця пристосувань комах у різних середовищах Наземно-повітряне Рухливість, наявність розвинутих крил для польотів, тип ніг — стрибальні, ходильні, хватальні, збиральні, забарвлення різноманітне, різний ротовий апарат Ґрунтове середовище Тип ніг копальні, живуть переважно на етапі личинки та лялечки. Водне середовище Обтічна форма тіла, наявність плавальних ніг Паразитичні форми Відсутні крила, малорухливість, ротовий апарат гризучо-сисного типу ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. ВИЯВЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ ПРИСТОСУВАНЬ ДО СПОСОБУ ЖИТТЯ У РІЗНИХ ПТАХІВ Птахи водойм Пристосування Водно-болотяних водойм Крижень ряд Гусеподібні Болотно-лугових водойм Лелека ряд Лелекоподібні Розміри тіла Середній Великий Форма тулуба Обтічна для плавання, розвинута куприкова залоза Обтічна для польоту Форма дзьоба Широкий, плаский Довгий, вузький Довжина шиї Середня для пристосування до способу життя лелек поживи під водою Довга для пошуку поживи під водою Довжина ніг короткі Довгі для полювання у воді Кількість пальців та їх розміщення Три спереду з перетинкою, один позаду Три пальці довгі спереду, короткий — позаду Птахи лісів Пристосування Дятел ряд Дятлоподібні Повзик ряд Горобцеподібні Розміри тіла Досить великий Невеликий Форма тулуба Овальна, обтічна, надійні рульові пера Овальна, обтічна Форма дзьоба Прямий, гострий, долотоподібний прямий, міцний, складна будова ротового апарату, співучість Довжина шиї Коротка, вертка Коротка, вертка Довжина ніг Короткі, міцні Короткі, міцні, швидко лазить по скелях та деревах Кількість пальців та їх розміщення Два пальці спрямовані вперед, а два — назад для пересування по стовбурах На 4 пальцях міцні кігтики Птахи степів Пристосування Дрохва ряд Журавлеподібні Хохітва стрепет ряд Журавлеподібні Розміри тіла Великий найважчий літаючий птах великий Форма тулуба Овальна, куприкової залози нема Овальна з великим розмахом крил, шумним польотом Форма дзьоба Короткий, міцний Короткий, міцний Довжина шиї довга, міцна Довга, товста, міцна Довжина ніг Середнітовсті, сильні, пристосовані для швидкого бігу, вкриті жовтуватими лусками Довгі, міцні, швидко бігають Кількість пальців та їх розміщення Три пальці з міцними кігтями звернені вперед Три пальці Зведена таблиця Пристосування Водно-болотяних водойм Болотно-лугових водойм Птахи лісів Птахи степів Розміри тіла середні великі Невеликого та середнього Великого та середнього розмірів Форма тулуба Овальна, обтічна Овальна, обтічна Овальна, обтічна Овальна, обтічна Форма дзьоба Широкий, плаский Довгий, прямий, гострий Невеликий, прямий міцний Прямий, міцний Довжина шиї Немала довга Коротка, вертка Середня чи довга, міцна Довжина ніг Короткі, міцні Довгі, прямі Короткі, міцні Немалі міцні Кількість пальців та їх розміщення Чотири з перетинками Три довгі, задній — коротший Чотири пальці з кігтиками Три направлені вперед Таблиця пристосувань птахів до середовища водойми Обтічне тіло, добра змазка тіла речовиною з куприкової залози, перетинки на пальцях. Довгі ноги та шия для полювання за поживою у воді для не плаваючих болотяних птахів. ПРАКТИЧНА РОБОТА З ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ БУДОВИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИСТОСУВАННЯМ ДО РІЗНИХ УМОВ ІСНУВАННЯ Завдання 1. Тварина Форма тіла Покриви тіла Органи пересування Спосіб пересування А Щука підтип Хребетні, або Черепні, надклас Риби, клас Кісткові риби Рибоподібна, видовжена, обтічна, двобічна симетрія, тіло розділене на голову, тулуб і хвіст Шкіра гладенька або вкрита лускою, залози виділяють слиз Парні грудні та черевні плавники, й непарні спинний і анальний плавники Плавання шляхом хвилеподібного згинання за рахунок сегментованих м'язів та хорди Б Ланцетник підтип Головохордові, або Безчерепні Тіло рибоподібне, двобічна симетрія, обтічна форма, нема зовнішньої сегментації Кутикула з одношарового епітелію, під епітелієм розташована драглиста сполучна тканина Хвостовий плавник Плавання шляхом хвилеподібного згинання за рахунок сегментованих м'язів та хорди В Жаба озерна підтип Хребетні, або Черепні, клас Земноводні, або Амфібії, ряд Безхвості амфібії Сплюснуте, двобічна симетрія, тіло розділене на голову, тулуб, кінцівки, хвіст редукований Гладенька шкіра зі слизовими залозами Дві пари кінцівок, закінчуються пальцями з перетинками. Задні ноги стрибальні, довші за передні. Стрибання, плавання, лазіння, перебираючи кінцівками Г Крижень підтип Хребетні, або Черепні, клас Птахи, ряд Гусеподібні Двобічна симетрія, дві пари кінцівок, де перша пара — крила, тіло поділяється на голову, рухливу шию, тулуб, кінцівки та хвіст Шкіра вкрита пір'ям, яке не намокає у воді, оскільки вкрите слизом з куприкової залози. Є різні види пер. Для польоту — крила та хвіст, для переміщення наземного — задні кінцівки. Політ, ходьба, плавання Д Крокодил підтип Хребетні, або Черепні, клас Плазуни, або Рептилії Сплюснуте, великих розмірів, двобічна симетрія, тіло поділене пристосування до способу життя лелек голову, шию, тулуб, парні кінцівки, хвіст Шкіра суха, вкрита товстими роговими щитками Дві пари кінцівок, задня пара з перетинками між пальцями, рухливий хвіст Плавання, лазіння, пірнання Висновок: о бтічна форма тіла, поверхня вкрита слизом, наявність зябер, перетинки на кінцівках або плавці, у риб плавальний міхур та бічна лінія для сприйняття коливання води, забарвлення зверху темніше, а знизу — світліше, запліднення у воді. Тварина Розміри тіла Форма тіла Покриви тіла Органи пересування А Ящірка підтип Хребетні, пристосування до способу життя лелек Черепні, клас Плазуни, або Рептилії, ряд Лускаті Невеликого розміру Двобічна симетрія, подовжене, тіло поділяється на голову, пристосування до способу життя лелек, тулуб, дві пари кінцівок та хвіст Суха шкіра, вкрита лускою Дві пари кінцівок, допомагає хвіст Б Синиця клас Птахи Невеликого розміру Двобічна симетрія, дві пари кінцівок, де перша пара — крила, тіло поділяється на голову, рухливу шию, тулуб, кінцівки та хвіст Шкіра вкрита пір'ям різних видів Для польоту — крила та хвіст, для переміщення наземного — задні кінцівки В Журавель вінценосний клас Птахи, ряд Журавлеподібні Великого розміру Двобічна симетрія, дві пари кінцівок, де перша пара — крила, задня пара кінцівок довга та сильна, тіло поділяється на голову, рухливу шию, тулуб, пристосування до способу життя лелек та хвіст Шкіра вкрита пір'ям різних видів Для польоту — крила та хвіст, для переміщення наземного — довгі та сильні задні кінцівки. Довгий задній палець дозволяє утримуватися на пристосування до способу життя лелек дерева або чагарника. Г Ропуха підтип Хребетні, або Черепні, клас Земноводні, або Амфібії, ряд Безхвості амфібії Невеликого розміру Сплюснуте, двобічна симетрія, тіло розділене на голову, тулуб, кінцівки, хвіст редукований Горбкувата бородавчата шкіра зі слизовими залозами з отруйним слизом. У спеку на пристосування до способу життя лелек утворюється вологоне-проникна кірка Дві пари кінцівок, закінчуються пальцями з перетинками. Задні кінцівки стрибальні, довші за передні. Д Тушканчик клас Ссавці Невеликого розміру Двобічна симетрія, тіло поділене на голову, шию, тулуб, передні та задні кінцівки, хвіст Хутро, наявні залози потові, сальні тощо Задні кінцівки стрибальні, довші за передні Е Козуля клас Ссавці, пристосування до способу життя лелек Парнокопитні Великого розміру Двобічна симетрія, тіло поділене на голову, шию, тулуб, передні та задні кінцівки, хвіст Хутро, наявні залози потові, сальні тощо Високі та міцні кінцівки з копитами видозміне-ними кігтямидобре розвинутим третім та четвертим пальцями Висновок: к пристосування до способу життя лелек міцніші та складніші; двобічна симетрія; м'язи диференційовані; дихання атмосферним киснем; два кола кровообігу; багатокамерне серце; наявність ніздрів, вуха, очей з повіками, слинних залоз; добре розвинуті органи чуття та рівноваги; складніше життя на суші зумовило складний розвиток нервової системи; у птахів передні кінцівки видозмінені у крила, пір'я, кіль — виріст грудини, повітряні мішки, легкий скелет, зміцнений зростанням кісток — пристосування для польоту. Хребетні тварини, які живуть у ґрунті. Тварина Форма тіла Органи пересування Покриви тіла Органи чуття наявність вушних раковин, очей А Черв'яга підтип Хребетні, або Черепні, клас Земноводні, або Амфібії, ряд Безногі амфібії Подовжене, невеликого розміру без кінцівок та хвоста, тіло поділене на голову і тулуб, похожі на червів Нема органів пересування, але пересуваються вигинами тіла Шкіра вкрита слизом Очі розвинуті слабо, зір поганий. Слухова кісточка добре розвинута, проте відсутня барабанна перетинка та барабанна порожнина. Добре розвинені нюх та дотик Б Кріт клас Ссавці, ряд Комахоїдні Двобічна симетрія, тіло поділене на голову, шию, тулуб, передні та задні кінцівки, хвіст. Передній відділ голови утворює хоботок Кінцівки, що риють землю. Міцні передні лапи-лопати Коротке та гладке хутро Органи зору та слуху слабо розвинуті Висновок: Вертке подовжене тіло або міцні лапи для копання землі, слабо пристосування до способу життя лелек органи зору, тіло вкрите слизом або гладкий покрив.

Карта сайта

1 2 3 4 5 6 7 8

Смотрите также:Коментарии:

  • За допомогою цих по­нять він пояснив і процес видоутворення. Про практичне значення птахів розповідати недоцільно — усі вони, за одним винятком в Україні умовно шкідливою можна вважати тільки сіру ворону , корисні.